علیرضا یاقوتی

طراح سایت

بلاگر

برنامه‌نویس

علیرضا یاقوتی

طراح سایت

بلاگر

برنامه‌نویس

آموزش ها

همه آموزش هایی که توسط علیرضا یاقوتی ساخته یا بازنشر شده اند در این فروشگاه قراردارند .

آموزش ها در هر زمینه ای موجود هست . برنامه نویسی ، رفع خطاها و حتی در خصوص شخصیت و روانشناسی و….